UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

08/06/2021

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/05/2021 đến hết ngày 18/06/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Nguồn tin: vinhbao.haiphong.gov.vn