UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020

24/03/2020

UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 11/3/2020 đến hết ngày 09/4/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thuận.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020 UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức năm 2020

>>>>>Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: vinhthuan.kiengiang.gov.vn