UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2022

04/08/2022

UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 200, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/08/2022 đến 17h00 ngày 31/08/2022

– Địa điểm: Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu tuyển dụng

Nguồn tin: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn