UBND huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020

18/11/2020

UBND huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã đối với các đối tượng thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng chính phủ năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 48 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 20/11/2020

– Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang, tổ dân phố 5, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: benhvienvuquang.vn