UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022

20/08/2022

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/08/2022 đến hết ngày 17/09/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn