UBND huyện Ý Yên, Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

24/09/2020

UBND huyện Ý Yên, Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/09/2020 đến hết ngày 06/11/2020

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ý Yên. Thị Trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

 

Nguồn tin: sonoivu.namdinh.gov.vn