UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

10/10/2020

Căn cứ Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Công văn số 1832/SNV-CDCQ&CTTN ngày 28/9/2020 về việc cho ý kiến thống nhất kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 của UBND huyện Yên Châu;

UBND huyện thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2020, cụ thể như sau:

1.Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức xã:

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng,  được đăng ký thi tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên

– Trình độ học vấn: tốt nghiệp THPT

– Có bằng tốt nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên ngành hoặc ngành cần tuyển

– Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển dụng

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học trình độ A,B,C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tin học ứng dụng A,B,C được cấp trước ngày 10/8/2016.

Đối với các chỉ tiêu tuyển cử tuyển: Phải là người được UBND huyện Yên Châu đề nghị UBND tỉnh Sơn La cử đi học và theo học đúng chuyên ngành cử tuyển.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: phô tô kèm theo phiếu dự tuyển văn bản phê duyệt quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã của cấp có thẩm quyền ( nếu có).

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

2.1 Chỉ tiêu tuyển dụng cử tuyển:

– Địa chính NN – XD – MT (Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp – Công thương nghiệp – Xây dựng – Giao thông): 01 người. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật an toàn giao thông, Nông nghiệp, Nông lâm, Giao thông, kiến trúc, cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình,Kỹ thuật công nghiệp, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, lâm sinh.

2.2 Chỉ tiêu ngoài cử tuyển:

– Tài chính – kế toán: 05 người

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, kế toán, Kiểm toán, kế toán – tổng hợp.

+ Xã Chiềng Sàng: 01 người

+ Xã Viêng Lán: 01 người

+ Xã Chiềng Hặc: 01 người

+ Xã Mường Lựm: 01 người

+ Xã Yên Sơn: 01 người

– Địa chính NN – XD – MT (Phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường): 02 người

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Địa chính, Trắc địa, quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ Kỹ thuật môi trường

+ Xã Chiềng Pằn: 01 người

+ Xã Mường Lựm: 01 người

– Địa chính NN – XD – MT (Phụ trách lĩnh vực Nông Nghiệp – Công thương nghiệp – Xây dựng – Giao thông): 01 người – Xã Tú Nang.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Nông lâm, Nông lâm kết hợp, Lâm sinh, Kinh tế Nông nghiệp, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, quản lý xây dựng công trình giao thông

– Chỉ huy trưởng quân sự: 02 người.

Tốt nghiệp trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên

+ Xã Chiềng Khoi: 01 người

+ Xã Sặp Vạt: 01 người

3. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1 Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức xã năm 2020 nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào vị trí việc làm tại một đơn vị xã có chỉ tiêu tuyển dụng công chức ( nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thi tuyển). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

3.2 Lệ phí thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sửa đổi, bổ sung ( nếu có)

3.3 Xác định người trúng tuyển:

Đối với hình thức thi tuyển:

Người trúng tuyển trong kì thi tuyển dụng công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại điểm 1.2, khoản 1, Mục I, Hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019( nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi vòng 2 quy định tại khoản 2, Mục I, Hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019( nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự:

Xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 4, điều 5, quy chế tuyển dụng công chức cấp xã kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của UBND tỉnh Sơn La.

Việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện theo quy định của Luật dân quân, tẹ vệ và quy định của pháp luật hiện hành.

3.5 Về chế độ ưu tiên:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 8, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7.5 điểm vào kết quả thi vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh loại B, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, Con Anh hùng lao động, được cộng 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1, Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

3.2 Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 12/11/2020.

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu, số 01, đường Nguyễn Văn Huyên, tiểu khu III, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 02023.840.632.

– Cá nhân nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu điện. Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu.

– Thí sinh nộp thêm 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, người nhận kèm phiếu dự tuyển

4. Hình thức tuyển dụng:

4.1 Hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển( đối với chức danh Tài chính – Kế toán, Địa chính – Xây dựng).

– Thi tuyển công chức được thực hiện gồm theo 2 vòng thi sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần tin học ( vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi viết môn chuyên ngành:

Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Thời gian thi: 180 phút.

– Hình thức xét tuyển ( đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã).

Xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 4, điều 5, quy chế tuyển dụng công chức cấp xã kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của UBND tỉnh Sơn La.

5. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

6.Điện thoại liên hệ: Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện( qua Phòng Nội vụ, SĐT: 02123.840.147) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu, SĐT: 02123.840.632 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 để các cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết, đăng ký thi tuyển, xét tuyển công chức xã năm 2020.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: yenchau.sonla.gov.vn