UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

16/03/2020

UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 16/04/2020

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Thôn Trầm Ân, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

Nguồn tin: yenson.gov.vn