UBND huyện Yên Thủy, Hòa Bình xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021

03/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Yên Thủy năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã huyện Yên Thủy cụ thể như sau:

I. PHẠM VI, CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phạm vi

Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự vào làm việc tại Ủy ban nhân các xã thuộc huyện Yên Thủy.

2. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

01 chỉ tiêu tại UBND xã Lạc Sỹ;

01 chỉ tiêu tại UBND xã Hữu Lợi.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.

– Có quốc tịch Việt Nam và tự nguyện làm đơn đăng ký dự tuyển;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành Quân sự, Quân sự cơ sở;

– Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

– Có đơn xin dự tuyển; cam kết công tác lâu dài thời gian từ 5 năm trở lên (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch công chức tuyển dụng;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án phạt tù, cải tạo giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Không có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển tại mục 3 nêu trên;

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển do Hội đồng tuyển dụng phát hành, hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh 4x6cm và đóng dấu giáp lai trên ảnh);

– Bản sao giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ (có công chứng);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

– Giấy chứng nhận khác đáp ứng các điều kiện tuyển dụng (nếu có);

– Bản cam kết công tác lâu dài thời gian từ 5 năm trở lên;

– Giấy thỏa thuận đồng ý cho tham gia xét tuyển của Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

– 2 ảnh 3x4cm ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

– 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên hệ;

– Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, các giấy tờ có trong túi hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển Hội đồng tuyển dụng không trả lại.

5.  Nội dung xét tuyển

Kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển, nếu phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người dự tuyển được tham dự phần sát hạch.

Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị tiếp nhận vào vị trí việc làm. Hình thức sát hạch bằng hình thức phỏng vấn: Thời gian phỏng vấn là 30 phút (không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn);

Danh mục tài liệu ôn tập theo phụ lục đính kèm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian bán và nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (trong ngày, giờ hành chính);

2. Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình;

– Thí sinh đăng ký dự xét tuyển cần biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Yên Thuỷ. Số điện thoại 02183.865.281 trong giờ làm việc.

***** Tài liệu đính kèm:

Danh mục tài liệu ôn tập

Nguồn tin: yenthuy.hoabinh.gov.vn