UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2023

09/05/2023

UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 147 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/05/2023 đến 17h00 ngày 07/06/2023

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Bắc Từ Liêm

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Tiến độ thực hiện

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bactuliem.hanoi.gov.vn