UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

19/04/2021

UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau:

1. Số lượng tiếp nhận: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 12/05/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

 

Nguồn tin: camle.danang.gov.vn