UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

18/02/2021

UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 20/03/2021

– Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường có vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn