UBND quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển năm 2021

18/02/2021

UBND quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 168 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển năm 2021

UBND quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển năm 2021 UBND quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Lí lịch tự thuật

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn