UBND quận Long Biên, Hà Nội tuyển giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều

13/05/2023

Căn cứ Đề án số 02/ĐA-PGD&ĐT ngày 10/3/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên về việc xây dựng trường THCS Nguyễn Gia Thiều theo mô hình trường chất lượng cao đã được Chủ tịch UBND quận phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc thành lập trường THCS Nguyễn Gia Thiều;

Thực hiện Công văn số 913/UBND-NV ngày 11/5/2023 của UBND quận Long Biên về việc tuyển giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều;

UBND quận Long Biên thông báo tuyển giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CẦN TUYỂN

1. Số lượng cần tuyển: 39 người

– Giáo viên: 31 người

– Nhân viên hành chính: 05 người (01 kế toán, 01 y tế, 01 văn thư, 01 thiết bị thí nghiệm hoặc thư viện, 01 công nghệ thông tin)

– Nhân viên bảo vệ: 03 người

2. Cơ cấu tuyển dụng:

– Giáo viên:

+ 16 trường hợp là viên chức thuộc quận gồm: 02 Văn học, 01 Lịch sử, 01 Địa lý, 02 Tiếng Anh, 01 Giáo dục công dân, 02 Toán học, 01 Vật lý, 01 Hoá học, 01 Sinh học, 01 Tin học, 01 Âm nhạc, 01 Mỹ thuật, 01 Giáo dục thể chất.

+ 15 trường hợp là viên chức từ nơi khác và lao động hợp đồng gồm: 03 Văn học, 03 Toán học, 01 Vật lý, 01 Sinh học, 01 Hoá học, 01 Tiếng Anh, 01 Giáo dục thể chất, 01 Công nghệ, 01 Lịch sử, 01 Địa lý, 01 Tổng phụ trách.

– Nhân viên: tuyển dụng nhân viên tại các địa phương trong cả nước (viên chức hoặc lao động hợp đồng). Ưu tiên có hộ khẩu trên địa bàn quận Long Biên và thành phố Hà Nội.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

Đối tượng, tiêu chuẩn dự tuyển được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

III. MỨC TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

– Giáo viên, nhân viên là viên chức được hưởng lương theo hạng Chức danh nghề nghiệp hiện giữ (theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ);

– Giáo viên, nhân viên hợp đồng được hưởng tiền công ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành.

– Chế độ BHXH, BHYT và chế độ đãi ngộ khác: theo quy định hiện hành.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ có biên mục hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ và biên mục đựng trong bao bì giấy, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cá nhân.

Thành phần hồ sơ theo Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này.

2. Thành phần hồ sơ bổ sung sau khi có Thông báo kết quả trúng tuyển đối với trường hợp là viên chức

Các cá nhân là viên chức sau khi có Thông báo kết quả trúng tuyển cần nộp bổ sung hồ sơ theo Phụ lục 3 kèm theo Thông báo này.

V. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

– Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ bổ sung nộp về phòng Nội vụ quận Long Biên (Số 01 phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội)

– Thời gian:

+  Hồ sơ dự tuyển: chậm nhất 16h00’ ngày 25/5/2023.

+  Hồ sơ bổ sung: chậm nhất 16h00’ ngày 15/6/2023.

Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều. UBND quận Long Biên thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

*** Tài liệu đính kèm: 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Thành phần hồ sơ dự tuyển

Thành phần hồ sơ bổ sung

Nguồn: longbien.hanoi.gov.vn