UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

25/03/2020

UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 04 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 04 chỉ tiêu

– Bậc THCS: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 21/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND quận Ngô Quyền.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đình kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ngoquyen.gov.vn