UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức trường Tiểu học, THCS năm học 2021 -2022

02/08/2021

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức trường Tiểu học, THCS năm học 2021 -2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/07/2021 đến hết ngày 28/08/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, số 2 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn