UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

07/09/2021

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-SNV ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo

viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Thanh Khê năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở như sau:

1.  Số lượng người làm việc, vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng người làm việc cần tuyển

Bậc Tiểu học: 57 người (Giáo viên tiểu học hạng III, 07.03.29)

Bậc Trung học cơ sở: 24 người (Giáo viên THCS hạng III 07.04.32)

Vị trí việc làm cần tuyển dụng Bậc Tiểu học: 05 vị trí, trong đó:

Giáo viên Văn hóa: 36 người;

Giáo viên Tin học bậc Tiểu học: 10 người;

Giáo viên Thể dục bậc Tiểu học: 06 người;

Giáo viên Mỹ thuật bậc Tiểu học: 03 người;

Giáo viên Âm nhạc bậc Tiểu học: 02 người. Bậc Trung học cơ sở: 11 vị trí, trong đó:

Giáo viên Toán: 04 người;

Giáo viên Tin bậc THCS: 01 người;

Giáo viên Vật lý: 02 người;

Giáo viên Ngữ văn: 03 người;

Giáo viên Sinh học: 01 người;

Giáo viên Lịch sử: 02 người;

Giáo viên Địa lý: 01 người;

Giáo viên Giáo dục công dân: 01 người;

Giáo viên Thể dục bậc THCS: 05 người;

Giáo viên Âm nhạc bậc THCS: 02 người;

Giáo viên Mỹ thuật bậc THCS: 02 người.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

a) Tiêu chuẩn

Người đăng ký thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Thanh Khê phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức và Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

b) Điều kiện dự tuyển

Điều kiện chung

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Điều kiện cụ thể

+ Người đăng ký thi tuyển vào viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Thanh Khê phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành và yêu cầu cụ thể tại bảng thống kê nhu cầu và mô tả việc làm cần tuyển dụng kèm theo.

+ Người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên hoặc cử nhân trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở.

+ Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc xác nhận về việc thường trú hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền về cư trú (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ). Đối với người đăng ký dự tuyển không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về bằng tốt nghiệp, trình độ chuyên môn của vị trí đăng ký tuyển dụng, phải có bằng cử nhân loại giỏi trở lên.

3.  Hình thức thi, nội dung, thời gian thi và cách tính điểm

a) Nội dung và hình thức thi tuyển, thời gian thi tuyển

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện nội dung và hình thức thi theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, trong đó:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thực hành;

Nội dung thi: Cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo dục trong một tiết lên lớp theo yêu cầu của đề thi;

Thời gian thi: 15 phút (thí sinh có thời gian 30 phút để chuẩn bị nội dung trước khi trình bày);

Thang điểm: 100 điểm;

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

c) Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

4.  Cách xác định người trúng tuyển, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm thi thực hành cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm b, khoản 4 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2.

5. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển

a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến hết 17 giờ 30 phút ngày 05 tháng 10 năm 2021.

b) Phương thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND quận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thông qua hình thức trực tuyến tại “Hệ thống tuyển dụng trực tuyến công chức, viên chức” theo địa chỉ: http://103.161.118.207/#/form-dang-ky hoặc đăng nhập trang thông tin điện tử của UBND quận Thanh Khê: http://thanhkhe.danang.gov.vn vào mục Hệ thống tuyển dụng trực tuyến công chức viên chức để đăng ký dự tuyển (có hướng dẫn kèm theo thông báo này).

Ủy ban nhân dân quận phân công bà Trần Lê Dạ Thảo – chuyên viên Phòng Nội vụ quận phụ trách tiếp nhận kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển thông qua hình thức trực tuyến. Trong quá trình thực hiện người dự tuyển có thể liên hệ bà Trần Lê Dạ Thảo thông qua số điện thoại 0908.824.944 để được hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp. Các trường hợp không điều chỉnh hoặc điều chỉnh sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tham gia thi tuyển.

Đối với các trường hợp không có điều kiện để đăng ký trực tuyến thì UBND quận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính:

+ Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính.

+ Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND quận Thanh Khê: http://thanhkhe.danang.gov.vn

+ Địa chỉ tiếp nhận Phiếu dự tuyển theo đường bưu chính: Phòng Nội vụ quận Thanh Khê, số 503 đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3811996.

Một số lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Chủ tịch UBND quận sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01vị trí tuyển dụng. Thí sinh nộp Phiếu dự tuyển ở 02 vị trí trở lên sẽ không được tham gia thi tuyển. Đối với trường hợp thí sinh kê khai lại, kê khai bổ sung thì Phiếu dự tuyển hợp lệ là Phiếu nộp sau cùng.

Đề nghị thí sinh kê khai đầy đủ các nội dung trên hệ thống trực tuyến và các thông tin trên hệ thống trực tuyến với thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm có chữ ký thí sinh) phải thống nhất với nhau. Trường hợp có thông tin kê khai khác nhau thì UBND quận sẽ tiếp nhận theo thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm).

c) Lệ phí thi tuyển

Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân quận sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyển (các thí sinh không nộp lệ phí dự tuyển hoặc sau khi hết hạn nộp lệ phí dự tuyển sẽ không được tham gia thi tuyển).

6.  Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

UBND quận Thanh Khê sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được kiểm soát.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sẽ được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê địa chỉ http://thanhkhe.danang.gov.vn. Đề nghị người đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để biết.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ qua số điện thoại 0236.3811996 (Phòng Nội vụ quận Thanh Khê) hoặc số điện thoại 0908.824.944 (Bà Trần Lê Dạ Thảo, chuyên viên Phòng Nội vụ quận) để được hướng dẫn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Thanh Khê năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê.

***** Tài liệu đính kèm: 

Phụ lục chi tiết khê

– Hướng dẫn thi tuyển

Nguồn tin: thanhkhe.danang.gov.vn