UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020

16/10/2020

UBND thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ của vị trí việc làm cần tuyển:

1 viên chức bố trí chức danh Địa chính viên phụ trách lĩnh vực quản lý và phát triển quỹ đất.

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đất đai, địa chính, trắc địa, luật, kinh tế, xây dựng, kỹ thuật điện.

2. Thời gian nhận hồ sơ

– Thời gian: Vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 13/10/2020 đến hết ngày 12/11/2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà (số 01, đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông Hà).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dongha.quangtri.gov.vn