UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

08/12/2020

UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 3.960 chỉ tiêu

a) Vị trí giáo viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 3.674 người, trong đó:

– Giáo viên THCS hạng III: 1.161 người

– Giáo viên Tiểu học hạng IV: 1.723 người

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 790 người

b) Vị trí Nhân viên. Chỉ tiêu tuyển dụng 286 người, trong đó:

– Nhân viên Thư viện trường THCS: 66 người

– Nhân viên Thư viện trường tiểu học: 100 người

– Nhân viên Văn thư trường THCS: 76 người

– Nhân viên Văn thư trường tiểu học: 44 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: sẽ thông báo sau.

– Địa điểm: Do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 UBND thành phố Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: unghoa.hanoi.gov.vn