UBND Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2022

20/04/2022

UBND Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/04/2022 đến hết ngày 18/05/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Thành phố Phổ Yên, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phoyen.thainguyen.gov.vn