UBND thành phố Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD – ĐT năm 2022

04/05/2022

UBND thành phố Phủ Lý, Hà Nam tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: phuly.hanam.gov.vn