UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND thị xã Đức Phổ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021; UBND thị xã Đức Phổ thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng: 249 giáo viên, trong đó:
– Giáo viên mầm non hạng III: 61 chỉ tiêu.
– Giáo viên tiểu học hạng III: 109 chỉ tiêu.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 79 chỉ tiêu.
2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
đ) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển, cụ thể:
– Giáo viên mầm non hạng III:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
– Giáo viên tiểu học hạng III:
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III:
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển giáo viên
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển giáo viên nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và giấy tờ ưu tiên (nếu có)) vào 01 (một) vị trí việc làm trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này, người đăng ký dự tuyển giáo viên phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm và sắp xếp theo thứ tự, ngoài bìa ghi rõ thành phần Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2021.
Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu: Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02).
b) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển giáo viên tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu 01, 02 trên Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Đức Phổ, địa chỉ: ducpho.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Đức Phổ. UBND thị xã Đức Phổ không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
6. Hình thức, nội dung xét tuyển
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức: thi viết.
– Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển giáo viên theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
7. Ưu tiên trong tuyển dụng 
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phí tuyển dụng
a) Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 04/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/6/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).
b) Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:
Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Đức Phổ, địa chỉ: Số 67 Đỗ Quang Thắng, Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3859631.
c) Phí tuyển dụng: 400.000 đồng/01 thí sinh (thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức), phí tuyển dụng nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Ghi chú: Các nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên năm 2021 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Đức Phổ theo địa chỉ: ducpho.quangngai.gov.vn, tại mục “Tuyển dụng giáo viên năm 2021”.
***** Chi tiết cụ thể như sau: 
UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021
UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021
UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021
***** Tài liệu đính kèm:
– Phụ lục chi tiết: TB-130-2021-6-14
– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115