UBND thị xã Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức làm giáo viên, nhân viên năm 2022

07/04/2022

UBND thị xã Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức làm giáo viên, nhân viên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 30/04/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: txdh.travinh.gov.vn