UBND thị xã Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2021

23/11/2021

UBND thị xã Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 14/12/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: txgocong.tiengiang.gov.vn