UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

07/09/2022

UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/09/2022 đến hết ngày 06/10/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hoathanh.tayninh.gov.vn