UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

13/01/2021

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Thực hiện Văn bản số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; UBND thị xã thông báo như sau:

UBND thị xã đã công khai Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Thông báo số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử của UBND thị xã và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị xã về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và hình thức tuyển dụng; thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và thời gian, địa điểm thực hiện phỏng vấn (Thí sinh nghiên cứu quy định tại các văn bản nêu trên).

UBND thị xã thông báo một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP tại thị xã Hồng Lĩnh, cụ thể như sau:

1. Về chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu;

Vị trí tuyển dụng: Quản lý quy hoạch kiến trúc; Quản lý giao thông, xây dựng;

Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các

chuyên ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng;

Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng dự tuyển và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ.

2. Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp lệ phí dự tuyển;

+  Thời  gian  tiếp  nhận  hồ  sơ  đăng  ký dự  tuyển:  30  ngày,  kể  từ  ngày 07/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại UBND thị xã Hồng Lĩnh (nộp qua phòng Nội vụ); Họ tên và số điện thoại liên hệ của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Bà Bùi Thị Hiền Lương, Chuyên viên phòng Nội vụ; Số điện thoại di động 0942 430 650.

+ Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000đ/01 thí sinh).

Trên đây là thông báo của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn tin: honglinh.hatinh.gov.vn