UBND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

14/09/2022

UBND thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 05/10/2022

– Địa điểm:Trung tâm Hành chính công thị xã Kỳ Anh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thixakyanh.hatinh.gov.vn