UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

09/03/2023

UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023

– Địa điểm: phòng Nội vụ thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghialo.yenbai.gov.vn