UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021

12/01/2021

UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/01/2021 đến hết ngày 08/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Quảng Trị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021 UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021 UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng nhân viên trường học năm học 2020-2021

Nguồn tin: thixaquangtri.quangtri.gov.vn