UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021

19/07/2021

UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/07/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Sa Pa, 093 phố Xuân Viên, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sapa.laocai.gov.vn