UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

01/08/2022

UBND thị xã Tân Uyên, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 141 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/07/2022 đến hết ngày 26/08/2022

– Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã Tân Uyên, Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tanuyen.binhduong.gov.vn