UBND thị xã Thái Hòa, Nghệ An tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

08/06/2021

UBND thị xã Thái Hòa thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2021 theo phê duyệt của UBND tỉnh tại công văn số 3116/UBND-TH ngày 20/05/2021.

I. Hình thức, điều kiện, số lượng và tiêu chuẩn hợp đồng:

1. Hình thức: Thi tuyển (Hình thức, nội dung và thời gian thi thực hiện theo Điều 9, mục 2, chương II Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Đáp ứng các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

3.  Số lượng tuyển dụng và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển:

Số lượng tuyển dụng: 25 giáo viên bậc tiểu học trong đó:

– Giáo viên văn hoá bậc tiểu học: tuyển dụng và tiếp nhận 18 giáo viên có trình độ Đại học Giáo dục tiểu học. Đối với tiếp nhận: có thời gian công tác 05 năm, đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên và còn thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên tính từ thời điểm tiếp nhận.

– Giáo viên Tiếng Anh bậc tiểu học: tuyển dụng và tiếp nhận 05 giáo viên có trình độ Đại học Sư phạm Tiếng Anh (Hoặc Đại học Tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT. Đối với tiếp nhận: có thời gian công tác 05 năm, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên và còn thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên tính từ thời điểm tiếp nhận.

– Giáo viên Tin học bậc tiểu học: tuyển dụng 02 giáo viên Tin học có trình độ Đại học sư phạm Tin học (hoặc Đại học Tin và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh 4×6 và đóng dấu giáp lai).

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.

– Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ).

– Bản sao các văn bằng và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. (Bằng tốt nghiệp ĐH, bảng điểm, chứng chỉ Tiếng Anh, Chứng chỉ Tin)

– Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên xác nhận đủ sức khỏe để thực hiện công việc trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; bản sao các quyết định hợp đồng lao động, sổ BHXH (nếu có).

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển.

III.   Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND thị xã Thái Hòa (Qua phòng Nội vụ – Điện thoại: 0978614266)

2. Thời gian: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng)

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người (Năm trăm ngàn đồng/người).

Nguồn tin: thaihoa.nghean.gov.vn