UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021

27/03/2021

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/03/2021 đến hết ngày 26/04/2021

– Địa điểm: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021

( Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn) 

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: backan.gov.vn