UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020

02/12/2020

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020

– Địa điểm: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020

>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 

Nguồn tin: snv.binhthuan.gov.vn