UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020-2021

20/01/2021

UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 20/02/2021

– Địa điểm:  Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, số 298 đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020-2021 

Nguồn tin: sonoivu.camau.gov.vn