UBND tỉnh Đắk Nông thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2021

22/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Thông bao số 21/TB-UBND, về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo Thông báo này, các đối tượng thi tuyển gồm:

Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026 của chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, phòng chức năng thuộc Sở Y tế nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nằm trong quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026), được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế công tác trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, được quy hoạch chức danh Giám đốc Bệnh viện Hạng II, Hạng I, Phó Giám đốc Sở Y tế hoặc các chức danh tương đương được đăng ký tham gia thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Điều kiện người dự thi đăng ký thi tuyển

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Trình độ chuyên môn: Có bằng bác sĩ và bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí thi tuyển.

– Về Lý luận chính trị: Có trình độ Cao cấp hoặc cử nhân;

– Về Quản lý nhà nước: Giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

– Tuổi bổ nhiệm: Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

– Ngoại ngữ: Có trình độ bậc 2 và tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do có sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Người dự thi đăng ký thi tuyển phải có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý ít nhất là ba (03) năm, có thời gian công tác liên tục trong ngành y tế tối thiểu là năm (05) năm không kể thời gian thử việc, tập sự.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/4/2021 đến 17h00 ngày 06/5/2021. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Đắk Nông thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2021

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Đắk Nông thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2021 UBND tỉnh Đắk Nông thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BVĐK tỉnh năm 2021

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021

Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ Sở Y tế hoặc Sở Nội vụ qua số điện thoại 0261.3544.017, 0975.877.038 để được hướng dẫn.

Nguồn tin: daknong.gov.vn