UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

28/09/2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Chi tiết vị trí tuyển dụng:

Nguồn tin: gialai.gov.vn