UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020

11/05/2020

UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức người dân tộc thiểu số năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Quý II năm 2020

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1, tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, Tổ 23 phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu thi tuyển công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonv.laichau.gov.vn