UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020

17/10/2020

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 229  chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020.

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính Công tỉnh Lai Châu, Tầng 1, tòa nhà số 2 khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết vị trí tuyển dụng

Nguồn tin: laichau.gov.vn