UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020

17/10/2020

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 14/11/2020.

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính Công tỉnh Lai Châu, Tầng 1, tòa nhà số 2 khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2020

Nguồn tin: laichau.gov.vn