UBND tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

23/10/2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 2310/KH-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020, như sau:

1.  Số lượng, vị trí cần tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu: 55, trong đó:

Đối với sinh viên cử tuyển chuyên ngành bác sỹ Y đa khoa: 50 chỉ tiêu;

Bác sỹ không là sinh viên cử tuyển: bác sỹ Y đa khoa 03 chỉ tiêu; bác sỹ Y học cổ truyền 01 chỉ tiêu.

Kỹ thuật y (XQ chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật hình ảnh y học): 01 chỉ tiêu.

2.  Điều kiện dự tuyển

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có phiếu đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Trình độ chuyên môn: Có bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

Trình độ ngoại ngữ:

+ Đối với vị trí dự tuyển bác sỹ có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Đối với vị trí dự tuyển kỹ thuật y có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ tin học:

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 Thông tư số 17/2016/TT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền Thông có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng tương đương với trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính, gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);

03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, nơi nhận.

Quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh Lai Châu (đối với sinh viên cử tuyển).

5.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 24/11/2020 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 02 khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

6.  Hình thức; thời gian, địa điểm xét tuyển

Hình thức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

(1)   Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

(2)   Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Phỏng vấn.

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: 30 phút.

Thời gian: Theo thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển của Hội đồng xét tuyển.

Địa điểm : Trường cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2020 quy định tại Kế hoạch số 2310/KH-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: laichau.gov.vn, Trang thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu: sonv.laichau.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính chính công tỉnh Lai Châu. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có vướng mắc liên hệ theo số điện thoại 0213.3876.558 để xem xét giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>> Xem thêm: UBNd tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

Nguồn tin: snv.laichau.gov.vn