UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức Y tế năm 2020

20/04/2020

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức Y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 167 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2020 đến hết ngày 15/05/2020

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu, Tầng 1, Tòa nhà số 02 khu hợp phối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, Tổ 23, Phường Đông Phong, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020

UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020 UBND tỉnh Lai Châu xét tuyển viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: sonv.laichau.gov.vn