UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển công chức khối hành chính nhà nước năm 2022

24/02/2022

UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển công chức khối hành chính nhà nước năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 234 chỉ tiêu (có bảng chi tiết kèm theo)

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại trúng

– Địa điểm:  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ( Tầng 1, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36, đường Trần Phú, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

  • Gửi hồ sơ về Sở Nội vụ (tầng 7 Trung tâm hành chính tỉnh, số 36, đường Trần Phú, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh
]

*****Tài liệu đính kèm:

Bảng chỉ tiêu kèm theo

Nguồn tin:baolamdong.vn