UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức hành chính nhà nước năm 2021

15/06/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức khối hành chính nhà nước năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 14/07/2021

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Nguồn tin: lamdong.gov.vn