UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020

12/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020 như sau:

– Giảm chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trạm Kiểm lâm địa bàn thuộc Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 03 chỉ tiêu xuống còn 01 chỉ tiêu.

– Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại vị trí việc làm “Thực hiện công tác dược” thuộc Bệnh viện Lão khoa, Sở Y tế, cụ thể: Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học Dược; Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:
Tiếng Anh bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; Yêu cầu về trình độ tin học: Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

Thời gian nhận hồ sơ đối với các vị trí việc làm yêu cầu về trình độ chuyên môn như vị trí việc làm nêu trên: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 07/11/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính – Quản trị; Phòng Kế hoạch tổng hợp) của các Sở, ban, ngành, Đơn vị sự nghiệp và Hội đặc thù thuộc tỉnh; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0203.3835867; 0203.3633604 để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: quangninh.gov.vn