UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh năm 2021

08/06/2021

UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021 như sau:

1Nhu cầu tuyển dụng: Bổ sung 02 chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào làm việc tại Phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở Công Thương và điều chỉnh yêu cầu loại tốt nghiệp Đại học tại vị trí việc làm văn phòng Sở Nội vụ;

Chi tiết về nhu cầu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://www.quangninh.gov.vn, Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, niêm yết tại Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, thi tuyển.

3. Tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 06/7/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 3, toà nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0203.3835867; 0203.3633604 để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Thông báo 73 bổ sung tUYỂN dụng CC-4-5

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Nguồn tin: quangninh.gov.vn