UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021

24/05/2021

UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

– Địa điểm: tại các sở, ban, ngành nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 73kh-16-18

Nguồn tin: thaibinh.gov.vn