UBND tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2022

04/03/2022

Thông báo số 15/TB-UBND ngày 3/3/2022 về việc tuyển dụng công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/03/2022 đến hết ngày 03/04/2022

– Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình ( số 76, Lý Thường Kiệt, tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baothaibinh.com.vn