UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và LĐHĐ của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021

08/09/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và LĐHĐ của Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 140 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn