UBND tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

12/05/2022

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 27/05/2022

– Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn